Beste leden, vanaf heden is het zwembad Groenoord weer geopend.

Vanaf woensdag 25 november 2020 kun je weer iedere woensdag terecht van 21:00 tot 22:00 uur  in het zwembad Groenoord. 

# spelregels voor het zwembad

Niet geheel onbelangrijk

1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5m voor personen ouder dan 12 jaar tenzij afkomstig uit zelfde huishouden.
2. Kom alleen op vooraf besproken tijden.
3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
4. ‘Kom met persoonlijk vervoer, zoals te voet, met de fiets of auto.
5. Kom niet eerder dan 10 min voor de afgesproken starttijd naar de          accommodatie;
6. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel, trainer en/of bestuursleden op.
7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet.
8. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
9. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum
10 Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoeft de zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan men zich omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes.
12. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie tot minimum.
13. Gebruik voor en na het zwemmen de douche conform de richtlijnen van de locatie. Bij voorkeur thuis douchen voor en na het zwemmen.
14. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de aangewezen uitgang/routing.

Nu er toch wat minder fanatiek gedoken wordt is misschien het moment om de service- en onderhoudsbeurten van uw duikmateriaal, zoals onderhoud aan duikflessen, duikcomputers, trimvesten, duiklampen en dergelijke te laten uitvoeren.

Beste Moby Diver,

We plannen stap voor stap.
Voor de bootduiken hebben we max. 10 opstappers, en je hebt maar 1 cilinder nodig.

Aantal mensen hebben nog geen Facebook account, dus dan nog maar even zo.
Als je je aanmeld d.m.v. een e-mail naar info@mobydick.nl gaarne wel komen als je bevestigd bent.

Dit met veel animo en beperkte plaatsen !!!!

Tot snel

 In de shop of langs de waterkant

Moby Dick is voorlopig volgens de gebruikelijke openingstijden geopend.